Akım Trafosu Hesabı

Akım trafosu alırken dikkat edeceğimiz en önemli unsur çevirme oranı yani primer ve sekonder akımlarının oranı olacaktır.  Ülkemizde genelde sekonder akımı 5 A olan ürünler kullanılmakla beraber 1 A sekonder akımlı trafolarda üretilmektedir. Ancak kullanılacak yer ve bağlanacak diğer cihazlar açısından değerlendirildiğinde sekonder akımı değişik olan akım trafolar da üreticilerle irtibat kurularak özel siparişlerden sonra temin edilebilir.  Primer akımı akım trafosunun bağlanacağı devreden geçen akımla uyumlu olmalıdır.

Akım trafosu siparişi verirken çevirme oranının yanında aşağıda ki unsurlarda belirtilmelidir;

  • Nominal gerilim; AG veya OG hangi gerilim seviyesinde kullanılacağı
  • Sekonder kademe sayısı; çok değişken yüklerin olduğu ortamlar başta olmak üzere bazı tasarımlarda sekonder tarafının iki kademeli olması istenebilir
  • Sınıfı ve kullanım amacı; ölçü veya koruma amaçlı kullanılacağı seçim yaparken önemlidir, çünkü ölçü için kullanılacak akım trafosunun, koruma amaçlı olanlara göre çok daha hassas olması istenir.
  • Doyma Katsayısı; n doyma katsayısı, ölçü için <5 istenirken, koruma için >10 olmalıdır.
  • Gücü, VA olarak güç bilinmelidir.
  • Tipi, harici, dahili, bara, sargı, yağlı, kuru…