Yüksek Gerilim Trafoları

Yüksek Gerilim (Voltaj),  ülkemizde yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler 1000 V üstündeki gerilimleri yüksek gerilim olarak tanımlasa da, kullanışta eskiden beri alışılagelmiş olduğu gibi 154 ve 380 kV için yüksek gerilim tabiri 6,3-10,5-34,5 kV gerilimler için orta gerilim tabiri kullanılmaktadır.

Bu bağlamda bakıldığında yüksek gerilim trafoları, iletim hattında taşınması dolayısıyla üretim aşamasında yükseltilen, tüketiciye dağıtım aşamasında ise tersi bir işlemle düşürülen elektrik enerjisinde, başta gerilimin yükseldiği yerde ve sonda gerilimin 34,5 kV seviyesine düşürülüp OG tüketiciye dağıtıldığı aşama da yer almaktadır. En önemli kullanım alanları, santrallerde üretilen elektriğin yüksek gerilimlere çıkarılması ve indirici merkezlerde yüksek olarak gelen bu gerilimin OG seviyesine indirilmesinde kullanılmasıdır.