İşletme Sorumluluğu Periyodik Kontrol Formu

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Periyodik kontrol Formu örneği oluşturulmuş, bu konuda çalışan mühendislerin faydalanabilmesi için internet sayfasından da ulaşılabilir bir şekilde paylaşılmıştır.  YG işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesinin matbu ve kullanılması zorunlu olan bir evrak olmasına karşı, kontrollerde kullanılacak form örnek olarak paylaşılmış ancak bu formun kullanılması zorunlu tutulmamıştır. Bu form standart alınabilir ve tesislere göre düzenlemeler yapılarak kullanılabilir .