Yönetmelikler

Posted on by

“Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” nin 60.Maddesinde geçen “Yüksek Gerilimli Kuvvetli Akım Tesislerinde can ve mal emniyeti bakımından teknik konulardan sorumlu olarak, bir elektrik mühendisi olması” hükmü uyarınca  İşletme Sorumlusu olması zorunlu olmaktadır.

Emo Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nde İşletme Sorumluluğu görevini  kimlerin yapabileceği, sorumlunun görevleri gibi konulara açıklık getirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliklerin  tamamına ulaşmak için lütfen yönetmelik isimlerine tıklayınız,

 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Emo Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği

 

 

 

DİĞER YÖNETMELİKLER ;

Yönetmelikler

EMO ANA YÖNETMELİĞİ

EMO ASANSÖRLERE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

EMO BİLGİ MERKEZİ YÖNERGESİ

EMO BİLİM KURULU YÖNERGESİ

EMO BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİ YAYIN YÖNERGESİ

EMO BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

EMO DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

EMO DEMİRBAŞ YÖNERGESİ

EMO DENETLEME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

EMO EN AZ ÜCRET VE MESLEKİ DENETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

EMO HARCIRAH YÖNERGESİ

EMO HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

EMO İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ YÖNERGESİ

EMO KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

EMO KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUM DÜZENLEME YÖNERGESİ

EMO KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

EMO MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (ESKİ)

EMO MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ (YENİ)

EMO MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMO MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MİSEM) YÖNETMELİĞİ

EMO MİSEM EĞİTİM YÖNERGESİ

EMO MİSEM UYGULAMA USUL VE ESASLARI

EMO ÖĞRENCİ ÜYE (EMO-GENÇ) KOMİSYONU YÖNERGESİ

EMO PERSONEL YÖNETMELİĞİ

EMO PERSONEL YÖNETMELİĞİ – ESKİ

EMO SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

EMO TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

EMO TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

EMO TESİSAT DENETLEME YÖNETMELİĞİ

EMO YAPI DENETÇİSİ EĞİTİM UYGULAMA USUL VE ESASLARI

EMO YAPI ELEKTRONİK SİSTEM VE TESİSATLARINA AİT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNERGESİ

EMO YAPI ELEKTRONİK SİSTEMLERİ VE TESİSATLARINA AİT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

EMO YAYIN BASIM VE SATIŞ YÖNERGESİ

EMO YAZIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ HİZMET SÖZLEŞME ÖRNEĞİ (BİNA)

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ

PROJE HİZMET SÖZLEŞMESİ (ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ)

TUS HİZMET SÖZLEŞMESİ