Dağıtım Trafosu

Transformatörler,  gerilim ve akımı primer-sekonder sargı sayıları oranları doğrultusunda düşüren veya yükselten elektrik makineleridir.

Transformatörler (trafolar) temelde iki amaç için kullanılırlar,

1) Güç Trafoları, indirici merkezlerde veya barajlarda kullanılırlar, çok yüksek güçlerde çalışırlar, verimleri düşük, yapısal olarak büyük ve ağır, taşımaları ve bakımları zordur.

2) Dağıtım Trafoları,  OG seviyesini AG seviyesine değiştiren trafolardır. Endüstriyel tesislerde kullanılan trafo çeşididir.

Bu iki trafo çeşidi içinde içerdiği kısımlar birbiri ile benzerdir. Trafoların özellikleri TrafolarTransformatör sayfalarımızda mevcuttur.