Yükseltici Transformatör

Yükseltici trafolar,  sekonder sargı sayısı primere göre daha fazla olan, bu sayede girişteki gerilimi yükselterek çıkıştan veren transformatörlerdir.

Endüstriyel anlamda santral gibi noktalarda üretilen enerjiyi daha yüksek gerilim seviyelerine çıkartarak taşınmasını sağlamak için kullanılırlar. Santrallerde üretilen elektrik Türkiye’de yüksek gerilim olarak tabir edilen, 154 kV veya 380 kV seviyelerine yükseltici trafolar ile çıkartılarak, bu seviyede taşınır. Ardından Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından indirici merkezlerde 6,3 kV, 15 kV, 33 kV seviyelerine düşürülür. Günümüzde 6,3 ve 15 kV kullanımı sınırlı seviyede kalmış ve genel tercih 33 kV yönünde olmuştur. Ülkemizde yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler 1000 V altını alçak gerilim, bu sınır değerin üstüne yüksek gerilim olarak tanımlasa da eskiden beri gelen bir alışkanlık olarak 6,3-10,5-15-34,5 kV orta gerilim, 154 veya 380 kV yüksek gerilim olarak kullanılmaktadır.

Santral Yükseltici Trafo